Vervoersoplossingen van de toekomst op Vakbeurs Mobiliteit

Vervoersoplossingen van de toekomst op Vakbeurs Mobiliteit

MetroCount Nederland was vorige week aanwezig op de Vakbeurs Mobiliteit, gehouden in de Expo in Houten, om met haar decennia aan kennis en ervaring in het onderzoeken van verkeersstromen bij te dragen bij het plannen van de mobiliteit van de toekomst.

De beurs bracht professionals uit de verkeers- en transportbranche samen om kennis te delen, elkaar te leren kennen en vernieuwende technieken te onderzoeken.

De toekomst voorspellen op het innovatieplein

Innovation Square

Op het innovatieplein van de beurs werden vernieuwende producten en diensten getoond die in de nabije toekomst een bekend onderdeel van het verkeerslandschap zouden kunnen zijn. Zo was er een zelfrijdende bezorgrobot te zien, maar ook lichte elektrische stadsvoertuigen, slimme verkeerssensors, boten op zonnestroom en zelfs een autonome raceauto. Sommige konden ter plekke getest worden!

Het idee achter het innovatieplein is het informeren van professionals, betrokken bij het ontwerp van toekomstig infrastructuur(beleid), over het continue veranderen van mobiliteit. Voorstellen voor infrastructuur en beleid moeten idealiter zodanig ontwikkeld worden dat toekomstige verkeersgebruikers allemaal optimaal bediend worden.

Gezamenlijke stappen naar de toekomst

Een groot aanbod van interessante workshops, lezingen en brainstormsessies ging in op onderwerpen als klimaatneutrale mobiliteit, efficiënte verkeerscentrales of de mogelijke noodzaak om drie verschillende typen fietspaden te ontwikkelen om de verscheidenheid aan nieuwe micro-vervoersoplossingen ruimte en veiligheid te kunnen bieden.

A multitude of interesting workshops, lectures and brainstorming sessions covered topics such as climate-neutral mobility, efficient traffic control centres and the potential need to create three types of bicycle paths to successfully include the plethora of emerging micro-mobility devices gaining popularity.

Vervoersoplossingen van de toekomst op Vakbeurs Mobiliteit

Twee lezingen sprongen eruit met hun vernieuwend aanbod van vervoersdata-as-a-service. De eerste oplossing gebruikte machine-learning technieken om wachtrijen bij verkeerslichten te kunnen voorspellen. Implementatie hiervan in de praktijk zou de verkeersdoorstroming tot wel 10% kunnen verbeteren!
De tweede presentatie toonde een oplossing waarbij sociale media, in combinatie met machine-learning, toegepast kunnen worden om selecte groepen verkeersgebruikers te informeren over wegwerkzaamheden en gebeurtenissen en gebruikers een op maat gesneden reisadvies te geven.

Verkeersmonitoring

Om alle bovenstaande oplossingen met succes in praktijk te kunnen brengen is het van belang om het huidige gebruik van wegen en fietspaden in beeld te brengen. Het resultaat hiervan was dat de technologie en all-in oplossingen die MetroCount levert op het gebied van het tellen en analyseren van auto-, fiets en voetgangersverkeer veel aandacht trokken op de beurs.

Vervoersoplossingen van de toekomst op Vakbeurs Mobiliteit

Met name de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen verschillende typen verkeersdeelnemers op het fietspad (bakfietsen, voetgangers, electrische en brandstofscooters, kinder- en gewone fietsen) had de interesse van veel bezoekers. Dergelijke informatie maakt het mogelijk gefundeerde beslissingen te nemen over infrastructuur, regelgeving en handhaving met betrekking tot gedeelde rijwegen en fietspaden.

Ook de mogelijkheid om van elke rijbaan apart gegevens te verzamelen op twee- en meerbaanswegen en trok veel interesse. Deze gegevens over het gebruik van elk van de rijbanen door zwaar verkeer beschikbaar hebben is van onschatbare waarde voor het maken van beslissingen over het onderhoud van wegen in het algemeen en herbestrating in het bijzonder.

De algemene indruk van de beurs is dat de juiste mensen geënthousiasmeerd zijn (geworden) om door te gaan met verkeersinnovatie. MetroCount kijkt er naar uit betrokken te blijven bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen in mobiliteitsoplossingen.

Foto’s van Vakbeurs Mobiliteit 2019 in Expo Houten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

To improve your browsing experience, this website uses cookies.

Cookies are small text files that enable us to record your website usage in accordance with our privacy policy.
Please confirm if you accept our tracking cookies.