Ontdek wereldwijde verkeersoplossingen die passen bij uw toepassing

Uitstekende gegevens.
Krachtige analyse.

01
Welke gegevens heb je nodig?

Denk na over de gegevens die u probeert te verzamelen en waarom. Voertuigen, fietsers, voetgangers en voor hoe lang?

02
Welk type verkeersonderzoek is vereist?

Is een buizenteller voldoende of heeft u een meer permanente oplossing nodig?

03
Hoe lang duurt uw verkeersonderzoek?

Voor kortdurende onderzoeken is een draagbare teller zoals de RoadPod® VT perfect. Voor een langdurig of doorlopend onderzoek moet de RoadPod® VP, RoadPod® VL of RoadPod® VM worden overwogen.

04
Hoe ga je je gegevens verzamelen?

Heeft u een product nodig dat de gegevens naar u verzendt via de cloud, of verzamelt u handmatig van de verkeersteller?

05
Analyseer uw gegevens

Gebruik ATLYST. Breng een revolutie teweeg in de manier waarop u verkeersgegevens visualiseert, analyseert en deelt.

Tevreden Klanten

MetroCount Training

"Thanks, you truly make a difference and I am so overwhelmed by your customer service."

Jeremy R.
Golden City, Colorado
USA
RoadPod VT

"It was truly an eye opener to realise how much information can be collected from a couple of rubber tubes."

Peter M.
Fulton Hogan Engineering
New Zealand
RidePod BP

"Our understanding of cycling numbers in Ealing has improved both in accuracy and reliability due to our RidePod® BP Counters." 

Padideh A.
London Borough of Ealing
UK
MetroCount in Switzerland

"We have chosen MetroCount for their great dedication and availability to coach and answer our questions despite a geographic and linguistic distance."

Karen S.
Service de la mobilité
Switzerland
ATLYST in office

"ATLYST has been helping us improve our shared information and the internal process. There is no more time wasted."

Jyle
Murray River Council
Australia
MetroCount Training

"Gracias, ustedes realmente marcan la diferencia y estoy muy abrumado por su servicio al cliente".

Jeremy R.
Golden City, Colorado
USA
RoadPod VT

"Fue realmente revelador darme cuenta de cuánta información se puede recopilar de un par de tubos de goma".

Peter M.
Fulton Hogan Engineering
New Zealand
RidePod BP

"Nuestra comprensión de los números de ciclismo en Ealing ha mejorado tanto en precisión como en confiabilidad gracias a nuestros contadores de PA RidePod®".

Padideh A.
London Borough of Ealing
UK
MetroCount in Switzerland

"Hemos elegido a MetroCount por su gran dedicación y disponibilidad para asesorar y responder nuestras preguntas a pesar de la distancia geográfica y lingüística".

Karen S.
Service de la mobilité
Switzerland
ATLYST in office

"ATLYST nos ha estado ayudando a mejorar nuestra información compartida y el proceso interno. No se pierde más tiempo".

Jyle
Murray River Council
Australia
MetroCount Training

Merci, vous faite fortement la différence et je suis impressionné par la qualité de votre service client. 

Jeremy R.
Golden City, Colorado
USA
RoadPod VT

<C'était vraiment une révélation de réaliser combien d'informations peuvent être collectées à partir de quelques tubes en caoutchouc.>

Peter M.
Fulton Hogan Engineering
New Zealand
RidePod BP

<Notre compréhension des nombres de cyclistes à Ealing s'est améliorée à la fois en précision et en fiabilité grâce à nos compteurs RidePod® BP.>

Padideh A.
London Borough of Ealing
UK
MetroCount in Switzerland

<Nous avons choisi MetroCount pour leur grand dévouement et leur disponibilité à coacher et répondre à nos questions malgré un éloignement géographique et linguistique.>

Karen S.
Service de la mobilité
Switzerland
ATLYST in office

<ATLYST nous a aidés à améliorer nos informations partagées et le processus interne. Il n'y a plus de temps perdu.>

Jyle
Murray River Council
Australia
MetroCount Training

"Grazie, fai davvero la differenza e sono così sopraffatto dal tuo servizio clienti."

Jeremy R.
Golden City, Colorado
USA
RoadPod VT

"È stato davvero un colpo d'occhio rendersi conto di quante informazioni possono essere raccolte da un paio di tubi di gomma".

Peter M.
Fulton Hogan Engineering
New Zealand
RidePod BP

"La nostra comprensione dei numeri di ciclismo a Ealing è migliorata sia in termini di accuratezza che di affidabilità grazie ai nostri contatori BP RidePod®."

Padideh A.
London Borough of Ealing
UK
MetroCount in Switzerland

"Abbiamo scelto MetroCount per la loro grande dedizione e disponibilità nell'istruire e rispondere alle nostre domande nonostante la distanza geografica e linguistica".

Karen S.
Service de la mobilité
Switzerland

Waarom MetroCount tellers?

MetroCount wordt al 30 jaar erkend als de wereldleider op het gebied van verkeersbewakingssystemen en helpt wereldwijd veiligere en efficiëntere wegen, fietspaden en voetgangersinfrastructuur te informeren.

MetroCount is gespecialiseerd in zeer nauwkeurige, betrouwbare en energiezuinige verkeerstellers en wordt vertrouwd met externe gegevenslevering en statistische analyse door klanten in 120 landen.

Producten die lang meegaan

Onze toonbanken zijn volledig weerbestendig. Met een levensverwachting van meer dan 10 jaar blijven ze werken bij extreme temperaturen, overstromingen en branden. 

Uitstekende ondersteuning

We zorgen ervoor dat onze klanten blij, tevreden en data-savvy zijn. Met kantoren over de hele wereld staan we 24/7 klaar om u te helpen. 

Krachtige analyse

Beheer eenvoudig uitgebreide enquêteprogramma's, visualiseer uw verkeersgegevens op een interactieve kaart en sla al uw datasets op in de cloud om ze op elk moment veilig te archiveren of bij te werken. ATLYST wordt mogelijk gemaakt door en vormt een aanvulling op onze gerenommeerde MTE®-software.