De COVID-lockdown van vorige week in Perth, Australië, benadrukte de waarde van realtime verzameling van verkeersgegevens voor het volgen van individuele voertuigbewegingen tijdens kritieke tijden.

Het verzamelen van nauwkeurige gegevens van elk voertuig en het presenteren van de informatie in realtime was tot nu toe een behoorlijke uitdaging. Na vele jaren van onderzoek en testen heeft MetroCount echter een innovatief systeem ontwikkeld dat dit op betrouwbare wijze doet.

Zo ongeveer iedereen die als toerist in Nederland per vliegtuig aankomt op Schiphol weet dat  de volgende bestemming Amsterdam is. De roots van de hoofdstad van Nederland gaan terug naar omstreeks 1300 toen een dam werd aangelegt in de rivier Amstel. Hier komt de naam “Amste(l)r dam” dan ook vandaan.

In de gouden eeuwen 1500- 1700 groeide de stad groter en groter. Met name door de komst van mensen uit de zuidelijke streken van Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen werden er meer en meer grachten gegraven. Dit netwerk is heden te dagen nog steeds goed zichtbaar in het stratenplan van Amsterdam.

Het onderscheiden van e-scooters van fietsen, bromfietsen en brandstof-scooters in Parijs.

Een recent verkeersonderzoek op een gedeelde rijbaan in Parijs heeft dataverzameling met pneumatische slangen op een nieuw niveau gebracht. Het is het eerste onderzoek in zijn klasse dat onderscheid maakt tussen:

  • Electrische scooters,
  • Fietsen
  • Bromfietsen/brandstof-scooters en
  • Bakfietsen 

De technologie die de gegevens verzamelt gebruikt twee rubber slangen om de wielbasis (de afstand tussen de assen) te meten en deelt het voertuig in een van de mogelijke klassen in. Ook werden gegevens verzameld over aantallen voertuigen, en over tijdtip, snelheid en de rijrichting van elk gemeten voertuig.